پوستر کنفرانسپوستر کنفرانس

 


 
 


صفحه اصلی > اقتصاد
.: اقتصاد

راهكارهاي توسعه مناطق آزاد: سرمايه گذاري، فرصتها و چالشها
فرصتهاي سرمايه گذاري در زمينه گردشگری، صنعت، تجارت و بازرگاني در مناطق آزاد - مناطق آزاد و تاثير آن بر توسعه اقتصادي كشور - تأثير تعامل و هم افزايي گمرك با مناطق آزاد در جهت توسعه اقتصادي - نقش و جايگاه مناطق آزاد بر اشتغال زايي آن استان - استفاده از ظرفيتها و تسهيلات مناطق آزاد در زمينه صادرات مجدد و ترانزيت - طراحي الگوهاي نوين براي جذب سرمايه داخلي و خارجي در مناطق آزاد - فرصتهاي سرمايه گذاري در زمينه زيرساختها و امكانات زيربنايي مناطق آزاد - نقش مناطق آزاد در تجارت خارجي كشور - مطالعه تطبيقي قوانين و مقررات مناطق آزاد كشور با قوانين و مقررات كشورهاي همسايه - نقش و جايگاه مناطق آزاد بر تحولات فرهنگي و اجتماعي آن استان- تاثير قوانين و مقررات مناطق آزاد بر جذب سرمايه - نقش و تأثير فناوري اطلاعات بر توسعه مناطق آزاد - سایر مباحث مرتبط 

توسعه پایدار با بهبود رویکرد کسب و کار
ساختار بازار سرمايه و تامين مالي براي توسعه بخش هاي كشاورزي، صنعت و خدمات - بررسي روش هاي تامين مالي و سرمايه گذاري در كشور - بررسي فرصت هاي سرمايه گذاري به منظور جلب سرمايه گذاران داخلي و خارجي - اقتصاد سياسي سرمايه گذاري و تامين مالي - بانك ها و شيوه هاي تامين مالي در بخش هاي مختلف اقتصادي - جايگاه بازار سرمايه در تامين مالي بخش هاي مختلف اقتصادي - بررسي وضعيت فضاي كسب و كار و نقش آن بر بهبود سرمايه گذاري - نقش بازارهاي غير رسمي تامين مالي بر فضاي كسب و كار - مديريت ريسك سرمايه گذاري در ايران - اثرات خصوصي سازي نظام تامين مالي بر فضاي كسب و كار - صندوق توسعه ملي و نقش آن در توسعه سرمايه گذاري در كشور -  بررسي نوسانات نرخ ارز در نظام تامين مالي كشور- سایر مباحث مرتبط 

توزيع درآمد، فقر و عدالت اقتصادی
ارتباط شاخصهاي اقتصاد كلان با توزيع درآمد یا فقر یا عدالت اقتصادي - ارتباط توزيع درآمد و فقر - ارتباط توزيع درآمد و عدالت اقتصادي - ارتباط فقر و عدالت اقتصادي - ارتباط ميان توزيع درآمد، فقر و عدالت اقتصادي - سایر مباحث مرتبط 

اقتصاد و تولید ملی
تولید ملی و اشتغال - تولید ملی و سرمایه گذاری - تولید ملی و بازرگانی خارجی - تولید ملی و خصوصی سازی - تولید ملی و نقش دولت - تولید ملی و نقش صنعت گردشگری - اقتصاد بخش عمومی - اقتصاد کلان -  اقتصاد بین‌الملل - سایر مباحث مرتبط 

سرمایه گذاری و تولید ملی
ساختار بازار سرمایه و تأمین مالی براي توسعه بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و خدمات - روش‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری مناسب در کشور - ایجاد و بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های ایرانی و بین‌المللی شبکه‌های اجتماعی برای تأمین مالی در ایران - سرمایه اجتماعی و بحران تأمین مالی - استقراض خارجي، مزايا و مضرات - دریافت و انتقال ایده‌های نوسرمایه‌گذاران به عنوان کارآفرینان ابعاد مختلف سرمايه‌گذاري توليدي - بانک‌ها و نحوه تأمین مالی در بخش‌هاي مختلف توليدي - جایگاه بازار پول و سرمایه‌ در تأمین مالی - بررسی وضعیت فضای کسب و کار بانکی و تأثیرات آن بر بهبود سرمایه‌گذاری - بررسی اثرات نرخ ارز در حوزه‌ سرمایه‌گذاری و نظام تأمین مالی کشور - نقش شرکت‌های تأمین سرمایه در بهبود فضای سرمایه‌گذاری کشور - راهکارهای ایجاد انگیزه و افزایش سطح دخالت سرمایه‌گذران - بررسی ساختار، فرصت‌ها و چالش‌های تأمين مالي بلندمدت در ايران - نقش صندوق توسعه ملی در توسعه‌ سرمایه‌گذاری - شکوفایی اقتصادی با افزایش سطح سرمایه‌گذاری پایدار -  اثرات خصوصی‌سازی در حوزه‌ سرمایه‌گذاری و نظام تأمین مالی - سایر مباحث مرتبط   

توسعه اقتصادی و مدیریت مالی
سرمایه گذاری و تولید ملی - فرصت ها و چالش های توسعه سرمایه گذاری - دولت و توسعه سرمایه گذاری یا اقتصادی  تهدیدها و فرصت های اقتصادی حاکم بر فضای کسب و کار - استراتژی های مالی - مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت مالی شرکت ها، مدیریت تولید و عملیات- مدیریت زنجیره تامین - مدیریت پروژه، مدیریت فرآیندها و معماری سازمانی - مدیریت لجستیک، تاثیر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی - ارزش گذاری پول ملی - اصلاح نظام های بانکی، بیمه ای، مالیاتی، گمرک و توزیع کالا - تحولات اقتصاد جهانی و فرصتهای رویاروی آن -  سایر مباحث مرتبط   

اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی
شناسایی ملاک ها و معیارهای اقتصاد مقاومتی - تأثیر و نقش اقتصاد مقاومتی بر تولید ملی - ارزیابی میزان ثبات قوانین کلیدی در زمینۀ تولید و سرمایه گذاری و تأثیر آن روی حمایت از تولید ملی - ارائه مسیرهای برون رفت از مشکلات صادرات غیرنفتی - نقش نقدینگی شرکت های دانش بنیان در میزان موفقیت فعالیت های علمی آن ها - تأثیر تغییرات نرخ ارز بر تولید ملی - بررسی چگونگی بهره گیری از نیروهای توانمند در برنامه ریزی اقتصاد مقاومتی - جهاد اقتصادی در تعالیم دینی، قانون اساسی و سند چشم انداز توسعه - جهاد اقتصادی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت - جهاد اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصادی - جهاد اقتصادی و متغیرهای مدیریتی - تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي و مؤلفه هاي كليدي آن - راهبردهاي اقتصاد مقاومتي، فرصتها و تهديدها - زيرساختهاي فرهنگي، اجتماعي و تاريخي لازم براي دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي - آموزه هاي ديني و اعتقادي، فرهنگ سازي و رسانه ها در اقتصاد مقاومتي - نقش اقتصاد دانش بنيان در دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي - اقتصاد مقاومتي، عبور از تحريم ها و تنگناهاي اقتصادي - سياستگذاريهاي اقتصادي و جايگاه آن در اقتصاد مقاومتي -  اقتصاد مقاومتي و مديريت درآمدهاي نفتي -  اقتصاد مقاومتي و تعاملات منطقه اي و بين المللي -  اقتصاد مقاومتي و تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله - سایر مباحث مرتبط 

رابطه اقتصاد با حماسه سیاسی و اقتصادی

رابطه‌ خصوصي‌سازي و تحقق حماسه‌ اقتصادي - سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و توسعه‌ اقتصادي - حماسه‌ اقتصادي و امنيت سرمايه‌گذاري - نقش سازمان‌هاي مردم‌نهاد در تحقق حماسه‌ اقتصادي - سلامت نظام اداري و حماسه‌ اقتصادي - جايگاه تجارت الكترونيك در تحقق حماسه‌ اقتصادي - مقابله با فساد، رانت و انحصار براي تحقق حماسه‌ اقتصادي - نقش دستگاه هاي نظارتي درتحقق حماسه‌ اقتصادي - نقش نظام مالياتي در تحقق حماسه‌ اقتصادي - آسيب‌شناسي حماسه‌ سياسي و اقتصادي - بسترهاي فرهنگي حماسه سياسي و اقتصادي - چالش ها و موانع تحقق حماسه سياسي و اقتصادي و راهكارهاي مقابله با آن - جايگاه و نقش زنان و خانواده در تحقق حماسه سياسي و اقتصادي - نقش همسايگان ايران در تحقق حماسه سياسي و اقتصاد - سایر مباحث مرتبط 

اقتصاد در شرایط تحریم
تبيين شرايط اقتصادي كشورهاي تحريم شده از منظر متغيرهاي خرد یا كلان اقتصادي - تحريم اقتصادي از بعد اجتماعي - تحريم اقتصادي و حقوق و سياست بين الملل - تاثير تحريم ها بر توليد و تجارت انرژي - نظام مالي و پولي بين المللي و شرائط تحريم هاي اقتصادي - تاثير تحريم ها بر سيستمهاي بانكداري و تجارت بين الملل - تاثير تحريم اقتصادي بر فضاي كسب و كار، كارآفريني، بنگاههاي كوچك و متوسط، سازمانها و شركتهاي بين المللي - تاثير تحريم ها بر صنعت توريسم سرمايه گذاري مستقيم و غير مستقيم خارجي - مقررات زدايي و مقررات گذاري متناسب با شرايط تحريم - مقررات ارزي و تجاري در شرايط تحريم - تامين مالي ارزي در شرايط تحريم - تجربه بحران ارزي ساير كشورها - راهكارهاي برون رفت از ركود تورمي - بازنگري نقش نظام بانكي در شرايط تحريم - سياست‌هاي پولي و اعتباري مناسب در شرايط تحريم - سایر مباحث مرتبط 

اقتصاد کشاورزی
نوسانات نرخ ارز، فرصت ها و چالش هاي تجاري شدن بخش كشاورزي - فرصت ها و چالش هاي ناشي از تحريم هاي اقتصادي بر بخش كشاورزي - هدفمندسازي يارانه ها و تاثير آن بر بخش كشاورزي - مديريت و بهره وري آب در بخش كشاورزي - تجارت محصولات سالم و ارگانيك - آموزش و بهره وري نيروي كار در بخش كشاورزي - بازاريابي محصولات كشاورزي - نقش تشكل ها و تعاوني هاي كشاورزي در توسعه كشاورزي - سایر مباحث مرتبط 

توسعه کشاورزی با تاکید بر تولید ملی
بررسي توسعه صادرات ارگانيك  بخش كشاورزي و دامپروري در منطقه - امنيت غذايي، مديريت ضايعات كشاورزي و بقاياي محصولات كشاورزي و نقش آن در توسعه روستايي و امنيت ملي - تحقيقات پايه اي كشاورزي و نقش آن در توسعه كشاورزي - توسعه كشاورزي و نقش آن در توليد ملي - راههاي گسترش و فعالسازي كشاورزي صنعتي - مديريت منابع آب، چالشها و فرصتها - مديريت الگوي كشت با تاكيد بر استفاده بهينه از خاك - مديريت كارگاههاي توليدي بخش كشاورزي و دامپروري - استفاده از  ژرم پلاسم ها و پايه هاي ژنتيكي بومي در اصلاح و توليد ارقام جديد - مديريت و توسعه باغات و الگوهاي كشت - افزايش بهره وري از گياهان دارويي منطقه - مديريت ريسك، بيمه و بازاريابي محصولات كشاورزي و نقش آن در توسعه كشاورزي - سایر مباحث مرتبط 

توسعه روستایی با تاکید بر تولید ملی
بررسي مشكلات مديريتي صادرات محصولات كشاورزي - توسعه روستايي در رابطه با توسعه كشاورزي - جايگاه توسعه روستايي در توليد ملي - دانش بومي و پايداري توسعه روستايي - ديدگاه‌هاي پيشرو در توسعه پايدار روستايي - محيط زيست و توسعه پايدار روستايي - صنايع روستايي و توسعه پايدار - گردشگري و توسعه پايدار روستايي - جغرافيا و نقش آن در برنامه ريزي روستايي - سایر مباحث مرتبط